Archives‎ > ‎2014 Results‎ > ‎2014 Results‎ > ‎CSC III Boys Results‎ > ‎

Boys Poland,Hamilton,Oriskany@NYMBoys Team scoring: New York Mills 91, Poland 41; New York Mills 90, Hamilton 25; New York Mills 93, Oriskany 27; Poland 71, Hamilton 41; Poland 60, Oriskany 65; Hamilton 34, Oriskany 70


4x800: Comenale, Surprenant, Bennett, Topa(NYM) 9:00, Oriskany 9:27

110H: Garcia (NYM) 21.2

100: Surprenant (NYM) 11.2, Dowsland (Ham) 11.5, Johnson (Pol) 11.6

1600: Bennett (NYM) 4:54, DuBrule (Pol) 4:55, Kozak (Ori) 5:20

4X100: Dowsland, Buyea, Socky, Tuttle (Ham)48.2, Oriskany 50.4, NYM 50.6

400: Comenale (NYM) 55.8, Tuttle (Ham) 56.2, Bryant (Ori) 58.3

400H: Kattato (Pol) 1:12.8, Clark (Pol) 1:17.5, Garcia (NYM) 1:17.6

800: DuBrule (Pol) 2:13, Topa (NYM) 2:14, Kozak (Ori) 2:24

200: Surprenant (NYM) 22.8, Dowsland (Ham) 24.2, Buyea(Ham) 25.2

3200: Bennett (NYM) 10:46, Topa (NYM) 11:33, Wilson (Ori) 11:44

4x400: Comenale, Surprenant, Bennett, Topa (NYM) 3:55.6, Hamilton 3:59.6, Oriskany 4:21.7

Shot put: Rybka (NYM) 37’10”, Powers (Pol) 33’10”, G. Albert (NYM) 31’7 ½”

Discus: G. Albert (NYM) 100’9”, Lin (NYM) 95’2”, Powers (Pol) 78’3”

LJ: Pham (NYM) 17’ 4 ½”, Shamis (Ori) 15’ 0 ½”, Lin (NYM) 14’10”

TJ: Pham (NYM) 33’3 ½”, Jones (Pol) 29’9 ¼”, Flansbur (Pol) 25’10”

HJ: Comenale (NYM) 5’2”, Kozak (Ori) 4’10”, Bryson (Ori) 4’8”

Pole vault: Travis(Pol) 6'6"